درباره ما
آخرین مطالب
امكانات جانبي
 
ویتامینمنبعمواد ضروری برایقلت ویتامین , مریضی و امراض
َA(منحل در شحم)روغن - جگر - ماهی و گردهنشو ونموی چشم ها 
ساختمان و اجرای 
وظایف حجرات جلد و غشای 
مخاطی.
توقف نشو ونموی, شب کوری 
حساسیت در مقابل انتاتات 
تغییرات در جلد و سوه تشکیل دندانها.
B1(منحل در آب)گوشت , شیر , تمام حبو
بات غلاف دار مانند لوبیا
نخود , متر , فصلیه و غیره
نشو و نمو , میتابولیزم , 
کاربوهایدرت وظایف قلب 
اعصاب و عضلات.
بر بری , کم اشتهایی و باختن وزن 
بدن , تشویش های عصبی , ناتوانی
بیش از حد در مقابل خستگی ,
 کمی فعالیت جهاز هاضمه.
B2(منحل در آب)گوشت , شیر , سبزی های
 سبز تخم مرغ و خمیر مایه
نشو نمو , سلامتی 
جلد و بدن , اجرای وظایف
چشم التیام پذیرفتن بره ها
کاهش در قوه دید , التهاب زبان و تحمل 
در مقابل نور کم.
B3(منحل در آب)گوشت , کچالو , تمام
حبوبات , سبزیهای
 برگ مانند , پوست 
برنج , نیش گندم ,
شیر , خرما وآلوچه.
نشو نمو , میتابولیزم 
بهبود وظایف معده , 
امعا و سیستم اعصاب.
تولید لکه های روی جلد , لشمی 
زبان , تشوشات جهاز هاضمه ,
و تشویشات دماغی.
B6حبوبات , شیر , جگر
جواری و پالک.
مقاوم نمودن بدن ( از حمله
ویتامبن های B کمپلکس).
پندیده گی در ناحیه چشم , دهن 
بینی ,Glositis , Choilois
B12(منحل در آب)سبزیهای سبز , جگر ,
زردی تخم مرغ , سرخی
گوشت و سوس.
ممانعت و جلوگیری از کم
خونی خبیثه .
کاهش در تعداد کرویات سرخ خون.
C(Ascorbic Acid
(منحل در آب)
میوه های خاندان 
ستروس و سایر میوه ها
, بادنجان رومی.
نشو نمو , تقویت جدار 
عروق خون.
خرابی در خون , خونریزی و زخم 
بیره ها, خونریزی و افتادن دندانها.
D(منحل در شحم)روغن , جگر , ماهی 
لبنیات , تخم مرغ.
نشو و نمو , تنظیم میتابو
لیزم فاسفورس  و کلسیم 
تشکیل  استخوانها و دندانها.
نرمی اسنخوان (ریکتس) , نشو نموی
دندانها به تاخیر افتاده و سبب خرابی
دندانها میشود.
E( منحل در شحم)مغزیات از قبیل بادام , 
پسته , چهار مغز , 
مسکه و شیر.
درتولید مثل.باعث ازدیاد شهوت میشود.
K(منحل در شحم)سبزیهای سبز , کلم , رو
غن سائبین , پالک و
بادنجان رومی.
لخته شدن خون 
وظایف کبد (جگر)
خونریزی ها:: موضوعات مرتبط: عمومي
ن : عبداللطيف حبيبي
ت : پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۷
 
موضوعات
آرشیو مطالب
امكانات جانبي